Menu

Pro členy

Statistika

TOPlist

Oblast působení

Charakteristika oblasti působení SZS

Základní údaje

Rozloha: 410 km2
Geografická orientace: 50° 28´ - 50° 40´ N, 16° 02´ - 16° 27´ E
Nadmořská výška: 350 m - 880 m (Ruprechtický špičák)

Vymezení hranic a poloha

CHKO Broumovsko zaujímá plochu 410 km2 ve východních Čechách v Královéhradeckém kraji v Broumovském výběžku. Zahrnuje část náchodského okresu a východní okraj okresu Trutnov.

Nejsevernější bod území (50°40´19" s.š., 16°14´13" v.d.) leží na hřbetu u kóty 781 m n. m., 3 km severně od obce Vižňov.

Nejjižnější bod (50°27´52" s.š., 16°14´43" v.d.) nalezneme na svahu údolí, 1,5 km jihovýchodně od obce Žďárky.

Nejzápadnější bod (50°33´34" s.š., 16°02´25" v.d.) se nachází ve svahu v lese 3 km severozápadně od obce malé Svatoňovice.

Nejvýchodnější bod (50°34´49" s.š., 16°26´48" v.d.) leží na hřbetu 1,5 km jihovýchodně od kóty Homole (648,6 m n. m.).

Severní, východní a jihovýchodní hranici tvoří státní hranice s Polskem. Vnitrostátní hranice vede od obce Žďárky přes Hronov a Zbečník k Hornímu Kostelci a dále po tzv. Panské cestě přes Odolov pod Žaltman, odkud pokračuje kolem Radvanic až ke státní hranici u Chvalče. V úseku Žďárky - Horní Kostelec - Paseka je totožná s okrajem vnitrosudetské pánve, která CHKO vyplňuje.

mapa CHKO Broumovsko

Maloplošná zvláště chráněná území

NPR - Národní přírodní rezervace - menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku


PR - Přírodní rezervace - menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast


PP - Přírodní památky - přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk

zdroj: Správa CHKO Broumovsko


Působení SZS v CHKO Broumovsko

působení SZS je územně rozděleno na tři části: