Menu

Pro členy

Statistika

TOPlist

Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Strana:  1 2   další »

Ahoj kamarádi, já jsem také pro. Určitě to bude pro nás příjemnější a důstojnější místo. Jirka

Ahoj všichni,
připravím jednoduchý manuál, jak do kalendáře zapsat událost a pošlu ho všem e-mailem + ho umístím na web.
Jirka

Z webu Horské služby
V Krkonoších se instalují tzv. Traumatologické body
Krkonoše, 16. listopadu 2011
Lepší lokalizace místa události a mnohonásobně rychlejší zásah v terénu – to záchranářům umožní tzv. Traumatologické body, které pracovníci Správy Krkonošského národního parku v těchto dnech instalují.
Jedná se celkem o 160 tabulek s potřebnými údaji. Traumatologický bod obsahuje čísla na jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému ČR (Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR, tísňové linky 112, Horské služby Krkonoše a Informační a strážní služby KRNAP). „Každá tabulka má kromě toho jasně viditelné veliké písmeno, číslo a GPS souřadnice jednotlivého bodu,“ uvedl náčelník Horské služby Krkonoše Adolf Klepš.
Člověk, který se ocitl v nouzi a například neví, kde se konkrétně nachází, tak nahlásí jen písmeno s číslem nejbližšího bodu a záchranáři jej podle toho snáze a rychleji mohou lokalizovat. Mapové podklady, ve kterých budou jednotlivé body zaneseny, budou mít k dispozici operační střediska a dispečinky jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. „Právě rychlost zásahu je v horách často nejdůležitějším faktorem při záchraně lidského života. Systém traumatologických bodů v Krkonoších tak může velice přispět k větší bezpečnosti návštěvníků našich hor,“ dodal náčelník Klepš.

Je mi jasné, že ještě není hotový soupis nutných oprav a jejich rozpočet a že objekt bude opravován postupně. Chci se jen zeptat, zda je alespoň nějaký hrubý odhad, kolik nás budou stát opravdu nejnutnější opravy, aby byl objekt obyvatelný a mohl sloužit našemu účelu - služebně.

Ahoj Honzo,
chci se zeptat, na jakou dobu bude nájemní smlouva a zda budeme mít předkupní právo za cenu současného stavu objektu.
Díky Jirka

Jak to tak sleduji, tak se diskusí účastní zhruba 10 lidí. Honzo, jen návrh, že by výbor sestavil pár jasných anketních otázek ohledně oblečení a služeb a poslal to mailem všem členům, kteří by na anketní otázky odpověděli a poslali zpět. Výbor pak na základě výsledků ankety rozhodne. Co ty na to? Protože se diskusí účastní jen 10 z 37 členů.

Můj nástřel byl, že by službu drželi dva, jeden člověk opravdu nic neřeší. To, že kdo by byl ve službě nebude vysedávat někde na terase s pivem je snad samozřejmé. Kde provozovat služebnu? Asi v Adršpachu, neboť v Ádru a v Teplicích bývá v letní sezóně nejvíc lidí, jsou to dva hlavní turistické cíle a tudíž by bylo vhodné jim být co nejblíže. Že dobrovolní hasiči služby nedrží a k zásahu vyjíždějí do 10 minut bude asi tím, že jsou většinou místní a tudíž mohou být na stanici do pár minut a vyjet. Já se třeba z Hronova do Ádru do 10 minut nedostanu. Pokud však budu např. sloužit v Ádru a něco se stane ve skalách v Ádru nebo v Teplicích, můžu tam být mnohem dřív než z Hronova.

Jen pro upřesnění, psal jsem o HS, což je Horská služba. HZS je Hasičský záchranný sbor. Horská služba se skládá ze dvou složek. Z Horské služby ČR,o.p.s. (obecně prospěšná společnost) a z Horské služby ČR,o.s. (občanské sdružení). HS ČR,o.p.s. zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj a zaměstnává celoročně cca 50 lidí, což by bylo pro sedm horských oblastí, ve kterých HS působí, hodně málo.
Proto na zimní sezónu a hlavně víkendy nabírá do služeb členy HS,o.s., což jsou dobrovolníci a slouží zadarmo, není to jejich zaměstnání. Každý člen Horské služby ČR,o.s. musí odsloužit okolo 100 hodin služby a projít velkým každoročním školením a výcvikem + ještě další dvě menší školení v průběhu roku + fyzické prověrky.
Takže pokud jsem psal o Horské službě, tak především o dobrovolnících, kteří tvoří podstatnou část HS a každý z nich dobrovolně-povinně odslouží každoročně několik desítek hodin služby a nic za to nemá. Slouží hlavně o víkendech, nebo si na služby berou i dovolenou, protože v HS sloužit chtějí a je to pro ně čest.

Ahoj Tome,
potvrzuji svou účast na školení GPS. Jen malý podmět na zamyšlení, zda by šlo vytvořit složku POI, ve které budou kontaktní místa SZS a stanoviště PP ve skalách. Složku s POI si pak bude možné stáhnout do GPSky. Něco podobného má HS www.hscr.cz/index.php?option=com_content&task...
Měj se Jirka 1

Jen malá reakce na příspěvek od Honzy. Jsme Skalní záchranná služba, která se veřejnosti prezentuje jako obdoba Horské služby ve skalních oblastech viz např. rozhlasové zprávy na Českém rozhlasu www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/844273 . Veřejnost tedy od nás očekává, že se budeme i podobně chovat. Tzn., že máme nějaký stejnokroj, který nás odlišuje od běžných návštěvníků skal, patřičné materiální vybavení, které umíme používat a že každý náš člen je proškolen a dokonale ovládá první pomoc a pokud někdo bude ve skalách v nouzi, tak mu členové SZS pomůžou. Stejně tak, jako to veřejnost očekává od HS v horách.
HS není taky jen partička lidí, která ráda chodí do hor a pomáhá lidem, jen pokud je někdo z nich v horách, ale mají pevně stanové služby a jsou připraveni okamžitě zasáhnout a ne až slezou ze skály či hory dolu, obléknou se, vezmou patřičný materiál a pak vyrazí.
Stejně tak, jako Vodní záchranná služba není partička lidí, kteří mají rádi koupání a pomáhají jen pokud se sejdou na pláži, ale také mají služebnu a pevně stavené služby.
Stejně tak i my nemůžeme být jen parta lidí, co ráda jezdí do skal a pokud je "průser", tak budeme doufat, že ve skalách bude zrovna někdo lézt a nešťastníkovi pomůže.
Pokud to tak bude, tak pak si na obdobu HS jen hrajeme.

Zdravím členy SZS,
na sobotní valné hromadě jsme se domluvili, že na webu otevřeme diskusi na téma terénní služby, že každý napíše svou představu, jak terénní služby držet. Zatím tak nikdo neučinil, tak budu první 1
Je to jen má představa, takový nástřel. Čím více vašich názorů bude, tím bude mít výkonný výbor SZS víc podmětů k řešení této otázky.
Můj názor:
Období držení terénních služeb – červenec a srpen o víkendech. Pokud by se jednalo o letošní rok, tak je v červenci 5 víkendů a v srpnu 4, tedy 9 víkendů po dvou dnech (soboty a neděle), celkem 18 dní. Když budeme držet terénní služby ve dvou, pak je tedy potřeba 36 lidí, aby každý odsloužil jen JEDEN den služby. V SZS je 37 členů, takže když opravdu každý odslouží jen jeden den, tak by se mělo období víkendů o letních prázdninách bez problémů pokrýt. Pokud někdo bude chtít odsloužit více služeb, nebo sloužit i jiné dny než jen víkendy, jen dobře 1 . Druhá otázka je, zda opravdu každý člen odslouží alespoň ten JEDEN den. Podrobné organizační zajištění bude předmětem další diskuse.
Můj názor je, že by odsloužení jednoho dne služby mělo být jednou z povinností každého člena SZS. O další zde psát nebudu. Jsem názoru, že to, že jsme dobrovolná organizace neznamená, že budou členi SZS něco dělat jen dobrovolně a pokud se jim chtít nebude, tak nemusí.
Ano, nikoho nutit nemůžeme, ale pokud neplní člen základní povinnosti organizace, může být zbaven členství, nebo být jen čestný člen a ne výkonný. Protože výkonné členství ho k něčemu zavazuje. A výkonný člen pak může např. čerpat z grantů. Dobrovolnost znamená, že se při svém vstupu do SZS dobrovolně podrobuji jejímu fungování, poslání a hlavním činnostem, které organizace má. Zajištění terénní služby je jednou z hlavních činností SZS, která se již delší dobu neprovádí.
Svůj názor jsem napsal a doufám, že i další vyjádří svůj názor na terénní služby. Jen společnou diskusí a kompromisem se můžeme posunout dál a přispět k dobrému fungování naší organizace.
Mějte se moc krásně, zdraví Vás Jirka

Já HS viděl letos v Jizerkách a Krkonoších ve stejných modelech, jak jsou na fotkách z roku 2009. Nemyslím si, že HS mění stejnokroj každý rok, ale to je nakonec jedno, je to jen inspirace pro nás.

Já osobně bych se raději klonil k barevné kombinaci červeno-černá, ale jak nám Pepíček na valné hromadě vysvětlil, v daném modelu bundy se červeno-černá nedělá a pokud bychom na ní trvali, bylo by to za úplně jinou cenu, než je nám nabízena.
Jak se obléká HS se můžete podívat v časopise HS str. 10-11 www.hscr.cz/attachments/Horska_sluzba_doporuc...
a v článku Horská služba v novém
snow.cz/clanek/863-horska-sluzba-v-novem

Zdravím všechny členy,
souhlasím s Leošem. Snad poslat veliteli skupiny SMS se zprávou: Pelig - SMS mi přišla v x.xx h, prozvonění bylo v x.xx h, to snad nikoho tolik nezdrží. Pepíček si s tím dal práci. Na web dal instrukce, všechny upozornil mailem a po zkoušce očekával Vaši zpětnou odezvu. Bohužel, ne každý prosbu Pepíčka vyslyšel.
Ale třeba je chyba někde jinde. Někteří členové ani nevědí, do které skupiny patří a koho mají kontaktovat. Někomu třeba zpráva nepřišla, nebo byl jiný problém. Od toho ty zkoušky jsou, aby se přišlo na chyby ve svolávání.
Bylo by dobré, aby ten, kdo na zprávu nereagoval, kontaktoval Pepíčka a dal mu vědět, že mu SMS z Peligu přišla. Že jste třeba jen zapomněli, nebo byl jiný problém. Ať Pepíček může celou svolávací akci vyhodnotit, popřípadě napravit chyby.
Mějte se krásně. Zdraví Vás Jirka

Zdravím všechny členy SZS,
přeji Vám všem a vašim blízkým příjemné a klidné prožití svátků vánočních. Hlavně hodně zdraví a štěstí do nového roku. Těším se na setkání s Vámi se všemi na společných akcích v novém roce 2011.
S přáním pokoje a dobra Vás srdečně zdraví Jirka Škop


Strana:  1 2   další »